+31611008778

E-mail

Jan Griffioen

EMC certificering

 

Het nemen van EMC-maatregelen om beïnvloeding van de installatie te voorkomen is niet voldoende.

Daarnaast moet aan EMC-eisen voldaan worden om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

Deze zijn in de EMC-richtlijn vastgelegd, een Europese richtlijn, die in Nederland in de telecommunicatiewet is ondergebracht.

De meeste elektrische en elektronische producten, dus ook een installatie, moeten aan de eisen van deze richtlijn voldoen.

Vaak worden normen gehanteerd om te bepalen of een apparaat aan de wetgeving voldoet.

Echter het voldoen aan een norm impliceert niet dat het apparaat voldoet aan de wetgeving.

De op dit moment geldende richtlijn is de 2014/30/EG, die op 20 april 2016 van kracht werd.

Deze vervangt de richtlijn 2004/108/EC, die op zijn beurt voorafgegaan werd door richtlijn 89/336/EEG, die vanaf 1 januari 1992 geldig was.

Indien mogelijk, mag de fabrikant ook een verklaring afgeven, zo lang aangetoond kan worden dat het product aan de richtlijn voldoet.

Er zijn normen beschikbaar voor elk type product, welke gebruikt kan worden om te toetsen of een product aan de richtlijn voldoet.

Wij zorgen ervoor dat uw voertuig aan alle EMC normen voldoet, zodat wij de RDW herkeuring van uw voertuig naar hybride voertuig op alle aspecten vlekkeloos doorlopen.